Zgłoszenie do konkursu Młodzieżowy Lider Biznesu '2017

Aby przejść dalej należy zaakceptować poniższy regulamin:

W związku z udziałem w Konkursie „Młodzieżowy Lider Biznesu” wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego imienia i nazwiska/wizerunku/wypowiedzi oraz na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) przez podmioty nadzorujące i realizujące Konkurs, do celów związanych z organizacją i realizacją Konkursu „Młodzieżowy Lider Biznesu”. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konkursu mogą zostać umieszczone na stronach internetowych podmiotów realizujących Konkurs oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, w szczególności: na plakatach, ulotkach, broszurach, prezentacjach, reklamie w gazetach i czasopismach, na lokalnych portalach internetowych itp. Oświadczam, że niniejszej zgody udzielam nieodwołalnie i nieodpłatnie. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora oraz Partnerów konkursu z tytułu wykorzystywania mojego imienia i nazwiska/wizerunku/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym oświadczeniu./. Akceptuję zasady konkursu udostępnione na stronie.
Przejdź do konkursu